Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XI Warszawskich Dniach Farmakoterapii Kardiologicznej, które poświęcone będą problemom praktycznym, z jakimi spotykają się na co dzień lekarze podczas leczenia pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi, uzupełnionym przez warsztaty z elektrokardiografii, echokardiografii oraz ergospirometrii.

Tradycyjnie odbędzie się spotkanie Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii. Nie zabraknie prezentacji prac przyszłych lekarzy z obecnych studenckich kół naukowych. Mamy nadzieję, że bardzo liczne sesje tematyczne, przygotowane i poprowadzone przez przedstawicieli nie tylko klinik warszawskich, ale także czołowych ośrodków kardiologicznych z innych miast, znajdą Państwa uznanie.

Pozostaje nam życzyć owocnie i miło spędzonego czasu. Do zobaczenia!

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr n. med. Marcin Grabowski

Za uczestnictwo w Konferencji zostanie przyznane 15 punktów edukacyjnych PTK


_______________________________

Warszawa, 17 lutego 2009 r.

Szanowny Pan
Prof. dr hab. Grzegorz Opolski
Kierownik I Katedry i Klinki Kardiologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Serdecznie dziękuję za zaproszenie do objęcia patronatem honorowym XI Warszawskich Dni Farmakoterapii Kardiologicznej, które odbędą się w dniach 25-26 czerwca 2009 roku w Warszawie.

Spotkania, organizowane przez I Katedrę i Klinikę Kardiologii naszego Uniwersytetu, są znanym i cenionym nie tylko na Mazowszu, ale w całym kraju, forum wymiany poglądów i doświadczeń specjalistów, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się pacjentami ze schorzeniami kardiologicznymi. Czynny udział w Konferencji biorą również studenci zaangażowani w działalność kół naukowych o profilu kardiologicznym, którzy tradycyjnie już zaprezentują prace oryginalne podczas dwóch sesji.

Gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego spotkania jest zaangażowanie w to Wydarzenie specjalistów z I Katedry i Kliniki Kardiologii, Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, II Kliniki Chorób Wewnętrznych Kardiologii oraz Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej. Gratuluję organizacji Spotkania oraz informuję, że z przyjemnością obejmę to Wydarzenie patronatem.

Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2003-2007 © Portal ekonferencje.pl Activeweb Medical Solutions Openmedica Publishing