Przewodniczący: dr n. med. Piotr Warczyński – MZ

Sekretarz: Anna Leśniewska – MZ

prof. dr hab. n. ekon. Krzysztof Opolski – UW

prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – WUM

dr n. farm. Jerzy Hennig – CMJ

dr Mira Lisiecka - Biełanowicz

Elżbieta Bubula – CMJ

Jolanta Kistela – CMJ

Dorota Maliszewska – MZ

Małgorzata Kruk - CKP-WUM
2003-2007 © Portal ekonferencje.pl Activeweb Medical Solutions Openmedica Publishing