RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Jakość 2010: Systemy zarządzania w ochronie zdrowia – doświadczenia oraz nowe trendy Warszawa, 7 października 2010 r. (godz. 10)


Rejestracja uczestników

9:30 – 10:00

Otwarcie konferencji
Minister Zdrowia
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10:00 – 10:30

SESJA I
Zmiany organizacyjno-ekonomiczne w jednostkach opieki zdrowotnej - propozycje najlepszych praktyk.

10:30 – 11:25

SESJA II
Wpływ poziomu jakości opieki zdrowotnej na efekty ekonomiczne działania jednostek opieki zdrowotnej. Ekonomika zdrowia. Rachunek kosztów.

11:25 – 12:20

PRZERWA KAWOWA

12:20 – 12:50

SESJA III
Nowe trendy w zarządzaniu jakością opieki zdrowotnej. Akredytacja. Standardy w diagnostyce laboratoryjnej.

12:50 – 13:45

SESJA IV
Jakość wyzwaniem dla menedżerów jednostek opieki zdrowotnej. Doświadczenia z wdrażania systemów zarządzania jakością w ochronie zdrowia.

13:45 – 14:40

SESJA V
Systemy zarządzania jakością a kształcenie akademickie pracowników ochrony zdrowia – przykład dysfunkcji systemowej.

14:40 – 15:35

Lunch

15:35


Program Konferencji → plik w formacie *pdf
2003-2007 © Portal ekonferencje.pl Activeweb Medical Solutions Openmedica Publishing