Prezentacje z Konferencji Jakość 2010 "Systemy zarządzania w ochronie zdrowia – doświadczenia oraz nowe trendy"Nowy termin Konferencji Jakość 2010: systemy zarządzania w ochronie zdrowia – doświadczenia oraz nowe trendy

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konferencja Jakość 2010: systemy zarządzania w ochronie zdrowia – doświadczenia oraz nowe trendy odbędzie się w dniu 7 października br. w gmachu Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 (Sala Kolumnowa).

Osoby które zarejestrowały się na Konferencję zostały poinformowane o zmianie terminu drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. Prosimy Państwa o potwierdzenie swojego udziału w terminie do dnia 28 maja br. w formie wiadomości zwrotnej na adres: jakosc2010@mz.gov.pl. Brak potwierdzenia w terminie będzie traktowany jako rezygnacja uczestnika z udziału w Konferencji i skutkować będzie wykreśleniem z listy uczestników.

Mam przyjemność poinformować Państwa, że Komitet Redakcyjny przedłużył termin nadsyłania tekstów do publikacji z Konferencji. Prace można nadsyłać w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. na adres: publikacja@mz.gov.pl. Teksty należy przygotować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie Konferencji (patrz „Wytyczne dla publikacji”).

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji,

Piotr Warczyński
Dyrektor
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia
Zmiana terminu Konferencji Jakość 2010: systemy zarządzania w ochronie zdrowia – doświadczenia oraz nowe trendy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z żałobą narodową konferencja Jakość 2010: systemy zarządzania w ochronie zdrowia – doświadczenia oraz nowe trendy, która została zaplanowana na dzień 15 kwietnia 2010 r. w Warszawie, odbędzie się w terminie późniejszym.

Konferencja zostanie zorganizowana w terminie pozwalającym na ponowne przygotowanie wydarzenia. Informacja o nowym terminie zostanie zamieszczona na stronie głównej Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl) oraz na stronie Konferencji (http://www.ekonferencje.pl/mz2010/). W możliwie jak najkrótszym czasie każdy z uczestników zostanie poinformowany o zmianie terminu Konferencji drogą mailową, na wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji,

Piotr Warczyński
Dyrektor
Departamentu Organizacji Ochrony ZdrowiaZAPROSZENIEMam przyjemność zaprosić Państwa
do uczestnictwa w III Konferencji pt.

Jakość 2010: Systemy zarządzania w ochronie zdrowia
– doświadczenia oraz nowe trendy


objętej honorowym patronatem:

Ministra Zdrowia

Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektora Uniwersytetu Warszawskiego


Konferencja odbędzie się

w dniu 15 kwietnia 2010 r. (czwartek) o godzinie 10:00
w gmachu Ministerstwa Zdrowia
przy ul. Miodowej 15 w Warszawie
w Sali Kinowej
(lokalizacja: parter przy wejściu głównym).
Tematem przewodnim Konferencji są systemy zarządzania w ochronie zdrowia. Na naszym forum zajmiemy się określeniem znaczenia zarządzania jakością jako jednego z głównych czynników determinujących wzrost efektywności i skuteczności opieki nad pacjentem w jednostkach opieki zdrowotnej. Podczas Konferencji będziemy starali się zdefiniować znaczenie jakości z różnych perspektyw: Ministra Zdrowia jako kreatora polityki zdrowotnej, jednostki certyfikującej, płatnika instytucjonalnego, a także ująć w dyskusji aspekt międzynarodowy. Istotnym elementem Konferencji będzie prezentacją nowych rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych podejmowanych w jednostkach opieki zdrowotnej a ukierunkowanych na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.


Wypowiedzi i prezentacje zaproszonych ekspertów i menadżerów szpitali wytyczą płaszczyznę merytorycznej dyskusji nad możliwościami i ograniczeniami rozwoju jakości w opiece zdrowotnej w Polsce. Prelegenci Konferencji wspólnie z zaproszonymi do dyskusji ekspertami postarają się odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania. W Konferencji będą uczestniczyć menedżerowie polskich szpitali, lekarze i inni pracownicy opieki zdrowotnej, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, towarzystw naukowych, uczelni medycznych i uniwersyteckich.


Zapraszamy również Państwa do przesyłania tekstów do publikacji „Jakość w ochronie zdrowia”, która zostanie wydana z okazji organizowanej Konferencji. Prace przygotowane zgodnie z wytycznymi dla publikacji należy nadsyłać na adres: publikacja@mz.gov.pl w terminie do dnia 15 marca 2010 r. Prace otrzymane po terminie nie zostaną uwzględniane w publikacji.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w Konferencji, w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów dodatkowo zaświadczenie o uzyskaniu 5 punktów edukacyjnych stanowiących potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.


Na zakończenie Konferencji zapraszamy Państwa na lunch. Uczestnictwo w Konferencji jest nieodpłatne.


Zgłoszenia i rejestracja uczestników na Konferencję odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji, do której link znajduje się również na stronie głównej Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl). Zarejestruj się>>


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w Konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby które nadeślą zgłoszenia po wyczerpaniu limitu miejsc nie będą brały udziału w Konferencji. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.


Marek Haber

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Zdrowia


Zaproszenie → plik w formacie *pdf
2003-2007 © Portal ekonferencje.pl Activeweb Medical Solutions Openmedica Publishing