Strona główna Wydanie CLIX / 2016-05-01Zasoby 41479 informacji
Szukaj
Logowanie / Rejestracja
Wydarzenia »


Szukaj w kalendarium

 
  w archiwum
w newsach
w wydarzeniach
w dyskusjach
w ogloszeniach
w księgarni
w przeglądzie
w zasobach
w Openmedica TV

pokaż szczegółyUsługi kalendarium


 
KalendariumMoje wydarzeniaRejestruj konferencje

NazwaZamówienia publiczne w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problemów placówek ochrony zdrowia - SZKOLENIE

Data rozpoczęcia

2010-11-17
Data zakończenia

2010-11-17
 
OpisCel szkolenia:

Omówienie zasad udzielania zamówień publicznych w projektach finansowanych ze środków UE a także rozwiązań prawnych umożliwiających płynne zarządzanie projektem. Wskazanie podstawowych zagrożeń dla kwalifikowalności wydatków i metod ich minimalizacji. Wykład prowadzony jest w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady z praktyki. Przedstawione zostaną na nim propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu tematyki zamówień publicznych, w tym zwłaszcza zamówień w projektach finansowanych ze środków UE, oraz przy uwzględnieniu specyfiki placówek ochrony zdrowia.

Wykładowca:

Paweł Wójcik - Praktyk w zakresie udzielania i kontroli zamówień publicznych, z ponad 8 letnim stażem, przewodniczący komisji przetargowych w postępowaniach o wartości od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. Trener, ekspert zamówień publicznych, autor kilkudziesięciu publikacji prasowych ( m.in. Gazeta Prawna, Gazeta Samorządu i Administracji, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw) na temat zamówień publicznych a także komentarzy problemowych w systemie informacji prawnej LEX Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Wieloletni praktyk zamówień publicznych posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia procedur przetargowych, w szczególności współfinansowanych ze środków UE - w tym jedne z największych na rynku polskim postępowań dotyczących projektów szkoleniowych, również w oparciu o regulacje specyficzne dla programów Unii Europejskiej od czasów funduszy przedakcesyjnych Phare, ISPA, TACIS a także reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą. Obsługiwał pod względem zamówień publicznych przygotowania Polski do Wystawy Światowej EXPO 2010 w Szanghaju, w tym także prowadził postępowania na terenie Chin.

Program:

* Beneficjenci zobowiązani do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
* Zamówienia wyłączone ze stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
* Czym jest zasada konkurencyjności i kiedy ma zastosowanie.
* Zamówienia publiczne a problem kwalifikowalności wydatków
* Omówienie zasad określonych w Komunikacie wyjaśniającym Komisji Europejskiej z 2006 r.
* Jak dokonać zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych.
* Problem trybów niekonkurencyjnych a kwalifikowalność wydatków.
* Szacowanie wartości zamówienia - kilka projektów jednocześnie.
* Unieważnienie postępowania a dostępność środków z dotacji.
* Problem zaliczek w projektach finansowanych ze środków UE.
* Obowiązki informacyjne w zakresie promocji projektu a zamówienia publiczne - jak i gdzie informować.
* Kontrola Prezesa UZP zamówień finansowanych z UE.
* Wnioski z kontroli prowadzonych przez upoważnione instytucje
* Korekty finansowe nakładane w przypadku stwierdzenia naruszeń - szczegółowe omówienie zasad naliczania korekt, poszczególnych naruszeń oraz możliwości obrony Beneficjenta przed niesłusznymi zarzutami.
 
TEMATYKA
Dziedzina

wszystkie
Charakter spotkania

edukacyjny
Wydarzenie dlalekarzy farmaceutów studentów inni rodziny
 
MIEJSCE
AdresWarszawa, Siedziba Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5 a
MiastoWarszawa
Województwo
KrajPolska
 
ORGANIZATOR
Nazwa

Wolters Kluwer Sp. z o. o.

Siedziba organizatora

ul. Płocka 5a, Warszawa

Kontakt

Edyta Figura

Email

efigura@wolterskluwer.pl

Opłaty 495 zł
Cena obejmuje:
# indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia
# materiały szkoleniowe
# zaświadczenie ukończenia szkolenia
# serwis kawowy i lunch
1150

Prześlij pytanie do organizatora konferencji


Przepisz tekst z obrazka:

Twój email:
Imie i Nazwisko 
Poleć stronę » Wpisz adres email osoby której polecasz stronę:
Strona główna »
Inne portale medyczne » onkologia   kardiologia   genetyka   ginekologia   radiologia   chirurgia   konferencje   zdrowie  
© 2000-2016 Activeweb Medical Solutions.
Activeweb Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin użytkowania portalu.
Kontakt z redakcją.

Strony naszych Partnerów otworzą się w nowym oknie.
 AInformacje płatne Premium.
Informacje sponsorowane.
Redakcja | Reklama
Współpraca | Państwa opinia