Zgłoszenia i opłaty będą przyjmowane od 1 lutego do 21 marca 2010r. Termin został przedłużony do 28 marca lub do wyczerpania miejsc.

Opłata ulgowa: 30 zł
- dla studentów, doktorantów i członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Opłata standardowa: 50 zł
- dla pozostałych


Opłatę konferencyjną należy wpłacić na:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne - Oddział Krakowski
al. Mickiewicza 3
31-120 Kraków
Nr konta 23 1020 2892 0000 5002 0136 9875
Bank PKO BP S.A. Oddział w Krakowie
z dopiskiem: "konferencja etyka 2010"

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Koła Młodych Psychologów: http://sites.google.com/site/kmpkrakow/

Zgłoszenia uczestnictwa powinny być wysyłane po uiszczeniu opłaty konferencyjnej na adres: etykapsychologa@ptp.krakow.pl
W zgłoszeniu należy podać datę wpłaty.
Każde nadesłane zgłoszenie jest potwierdzane informacją zwrotną o jego przyjęciu.

Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata konferencyjna zapewnia:
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- poczęstunek podczas przerwy kawowej.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

*Faktury VAT*
Osoby, które chcą otrzymać fakturę powinny przesłać dane do niej do 7 kwietnia na adres: etykapsychologa@ptp.krakow.pl w tytule "Faktura".
W przypadku firm powinny być następujące dane:
- nazwa firmy,
- adres,
- NIP,
(+ ewentualnie: imię i nazwisko/wykaz osób).
W przypadku osób prywatnych:
- imię i nazwisko,
- adres.
Faktury VAT na dane przesłane do 7 kwietnia będą do odbioru w dniu konferencji.
Faktury VAT na dane przesłane po 7 kwietnia zostaną wydrukowane po konferencji i przesłane pocztą.
2003-2007 © Portal ekonferencje.pl Activeweb Medical Solutions Openmedica Publishing