Konferencja ma na celu uwrażliwienie studentów i doktorantów psychologii oraz pracowników naukowych, jak również psychologów-praktyków na kwestie etyczne w zawodzie psychologa.
Obecnie podkreśla się jak ważne jest kształtowanie wrażliwości etycznej studentów w toku całych studiów psychologicznych. Kwestię tę poruszy prof. J. Brzeziński w ramach wykładu plenarnego pt. "Jak być psychologiem etycznym? Kształtowanie wrażliwości etycznej przyszłych psychologów jako jedno z zadań formacyjnych uniwersytetu" – wykład ten najbardziej powinien zaciekawić kadrę akademicką, która odpowiada za kształtowanie przyszłych psychologów.
Natomiast prof. H. Grzymała-Moszczyńska omówi postulowane zmiany w filozofii kształcenia i wykonywaniu zawodu psychologa w związku w funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym, co w obliczu coraz częstszych migracji i emigracji ludności stanowi istotny problem, który wymaga uwzględnienia w przygotowaniu przyszłych psychologów.
Z kolei dr M. Toeplitz-Winiewska będzie przedstawiać zagadnienia etyczne w kontekście badań naukowych, co przede wszystkim będzie dotyczyć pracowników naukowych i doktorantów, którzy prowadząc badania naukowe powinni zwracać uwagę na stronę etyczną (standardem stają się Komisje Etyczne ds. badań naukowych powoływane na wydziałach i w instytutach, których celem jest ocena projektów badawczych przed ich realizacją pod względem etycznym).
Ponadto konferencja będzie okazją do spojrzenia na kwestie etyczne zarówno od strony pracowników naukowych (jak kształtować wrażliwość etyczną, jak prowadzić badania naukowe), ale również od strony studentów-przyszłych psychologów poprzez wystąpienia psychologów-praktyków, którzy podzielą się swoim doświadczeniem zawodowym.
Konferencja będzie też miejscem do zadawania pytań i dyskusji, dającym możliwość konfrontacji różnych perspektyw (nauczyciela, badacza, praktyka), co będzie stanowić cenne uzupełnienie obowiązkowego kursu "Etyka zawodu psychologa", w ramach którego nie zawsze istnieje taka możliwość.


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr Daniel Dzida
2003-2007 © Portal ekonferencje.pl Activeweb Medical Solutions Openmedica Publishing