8.30 – 9.45 Rejestracja uczestników konferencji

9.45 – 10.00 Uroczyste otwarcie konferencji przez mgr Annę Turczyńską - Przewodniczącą Oddziału Krakowskiego PTP

10.00 – 11.30
Wykłady, Prowadząca: prof. dr hab. Władysława Pilecka

10.00 – 10.45 Wykład plenarny: Jak być psychologiem etycznym? Kształtowanie wrażliwości etycznej przyszłych psychologów jako jedno z zadań formacyjnych uniwersytetu.
prof. zw. dr hab. Jerzy Brzeziński, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu

10.45 – 11.30 Wykład: Europejskie pryncypia krajowych kodeksów etyki zawodu psychologa
dr hab. Adam Niemczyński, Instytut Spraw Społecznych UJ

11.30 – 11.45 Dyskusja

11.45 – 12.10 Przerwa kawowa

12.10 – 14.00
Sesja 1 - Etyka zawodu psychologa w kontekście psychoterapii, oświaty i służby zdrowia. Prowadząca sesję: dr hab. Aleksandra Tokarz

12.10 – 12.40 Złe oko, czyli o przemocy spojrzenia w psychoterapii
dr hab. Małgorzata Opoczyńska, Instytut Psychologii UJ, psychoterapeutka i superwizor

12.40 – 13.10 Etyka psychologa w oświacie
mgr Beata Trojan, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Krakowie

13.10 – 13.40 Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w aspekcie ochrony zdrowia psychicznego. Uregulowania prawne sposobu i trybu działania Rzecznika
mgr Justyna Drelicharz, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

13.40 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 – 16.30
Sesja 2 - Etyka zawodu psychologa w kontekście współczesnych wyzwań psychologii. Prowadząca sesję: dr Katarzyna Sikora

15.00 – 15.30 Etyczne problemy badań naukowych z udziałem dzieci i młodzieży
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychologiczne

15.30 – 16.00 Etyczne dylematy pomocy psychologicznej Online
dr Bassam Aouil, prof. nadzw. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

16.00 – 16.30 Psycholog wobec wielokulturowości
prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Instytut Religioznawstwa UJ, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

16.30 – 16.50 Dyskusja

16.50 – 17.00 Zakończenie konferencji przez mgr Annę Turczyńską - Przewodniczącą Oddziału Krakowskiego PTP
2003-2007 © Portal ekonferencje.pl Activeweb Medical Solutions Openmedica Publishing