Serdecznie zapraszamy Państwa na ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem "Jaka Etyka – Taka praktyka? Dylematy etyczne w praktyce psychologicznej", która odbędzie się 11 kwietnia 2010r. w Audytorium Maximum UJ w Krakowie.

Konferencja dotyczyć będzie etyki zawodu psychologa w kontekście oświaty, służby zdrowia i psychoterapii, jak również w kontekście współczesnych wyzwań psychologii: badań naukowych, pomocy psychologicznej przez Internet czy wielokulturowości.

Swoje wystąpienia zadeklarowali m.in. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński (UAM, SWPS), prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska (Instytut Religioznawstwa UJ, SWPS), dr hab. Adam Niemczyński (Instytut Spraw Społecznych UJ), dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz (Instytut Psychologii UJ) oraz dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska (UW, Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji psychologów naukowców: badaczy i dydaktyków, jak i psychologów praktyków, psychoterapeutów, studentów i doktorantów psychologii, jak również nauczycieli i lekarzy.

Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP
mgr Anna Turczyńska

Przewodniczący Koła Młodych Psychologów
mgr Daniel Dzida


KOMUNIKAT I
Dnia 9 marca 2010r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka objęła patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem "Jaka Etyka - Taka praktyka? Dylematy etyczne w praktyce psychologicznej".

2003-2007 © Portal ekonferencje.pl Activeweb Medical Solutions Openmedica Publishing