Encyklopedia zdrowia : indeks publikacji

medycyna i zdrowie

Open Medical Network Wszystkie Encykopedia zdrowia : zdrowie rodzinyA, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, Ó, P, Q, R, S, Ś, T, U, W, X, Y, Z, Ż,

Tachyarytmie u sportowców zwykle nie są związane z nieprawidłowościami sercowo-naczyniowymi
Tachykardia - przyczyny i rozpoznanie
Tajemnicza soja
Tarczyca - niezbędny gruczoł wydzielania wewnętrznego
Targi Online Expo - Health & Beauty
Tarnów - Pracownia Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza
Tarnów - Pracownia Hemodynamiki Specjalistycznego Szpitala im.Edwarda Szczeklika
Tatuaż ozdobą zagrażająca życiu. Mit czy prawda?
Technika i cel wykonywania zabiegu wszczepienia stentów do naczyń wieńcowych
Technika jednofazowa w ocenia guzów trzustki z zastosowaniem wielorzędowych aparatów TK
Techniki ablacyjne w leczeniu guzów nowotworowych nerek
Techniki obrazowe w wizualizacji rozwarstwienia aorty
Techniki radiologii cyfrowej: CR a DR
Techniki wewnątrzczaszkowej nawigacji systemu wprowadzającego stent w przypadku krętych naczyń tętniczych
Techniki zamknięcia mostka po operacjach kardiochirurgicznych
Telediagnostyka a niewydolność serca – czy osłuchiwanie przez internet stanie się codziennością?
Telemedycyna dla pacjentów kwalifikowanych do zabiegów kardiochirurgicznych
Teleradioterapia w przerzutach do mózgu
Telomeraza a onkogeneza
Tension hemothorax following abdominal surgery – a rare presentation of congenital diaphragmatic defect
Terapia antyangiogenna z wykorzystaniem inhibitorów czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
Terapia antyangiogenna z wykorzystaniem inhibitorów VEGF w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
Terapia celowana - nowe perspektywy w leczeniu raka piersi
Terapia celowana w leczeniu nowotworów GIST - nowe perspektywy.
Terapia celowana w wybranych przypadkach raka żołądka - Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz T. Olszewski
Terapia enzymatyczna (zastępcza i wzmacniająca) w chorobach lizosomalnych
Terapia genowa choroby wieńcowej
Terapia genowa w przygotowaniu płuc dawcy do przeszczepu
Terapia GIST - inhibitory kinaz tyrozynowych
Terapia hipolipemizująca a miażdżyca tętnic obwodowych
Terapia hipolipemizująca w prewencji pierwotnej ostrych zespołów wieńcowych
Terapia hipolipemizująca w prewencji wtórnej OZW - streszczenie najważniejszych badań
Terapia hormonalna endometriozy - wytyczne ESHRE
Terapia inkretynowa w cukrzycy typu 2 w badaniach klinicznych
Terapia podtrzymująca rituximabem u pacjentów z chłoniakiem guzkowym nieziarniczym – wyniki badania PRIMA
Terapia przeciwpłytkowa a powikłania żołądkowe- komentarz do wytycznych
Terapia przeciwpłytkowa kwasem acetylosalicylowym u pacjentów poddawanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego.
Terapia resynchronizująca w niewydolności serca
Terapia skojarzona
Terapia skojarzona w leczeniu raka piersi
Terapia skojarzona w leczeniu zaburzeń lipidowych
Terapia tlenem hiperbarycznym (HBO) w leczeniu zgorzeli Fourniera
Terapia uciskowa w Polsce
Terapia zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST- sytuacje szczególne
Teratoma – facing facts about the monster (the analysis of archival material)
Teratoma - how to tame the monster?
Termoablacja mięśniaków macicy przy pomocy zogniskowanej wiązki ultradźwięków - obrazowanie DWI w monitorowaniu zmian indukowanych terapią
Termoablacja w guzach pierwotnych i przerzutowych wątroby
Termoablacja wątroby wieprzowej – interpretacja zmian obrazu radiologicznego spowodowanych martwicą termiczną
Test
Test ciążowy - zasady działania
Test wapniowy pozwala na ocenę ryzyka ostrego zespołu wieńcowego i śmiertelności
Tętniak aorty brzusznej
Tętniak aorty brzusznej – leczenie klasyczne czy wewnątrznaczyniowe?
Tętniak aorty brzusznej - diagnoza i terapia. Wywiad z prof. dr hab. Jackiem Szmidtem
Tętniak aorty jest stanem zagrażającym życiu człowieka- jak go leczyć?
Tętniak aorty- czy musimy się obawiać?
Tętniaki aorty brzusznej – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie
Tętniaki tętnicy śledzionowej – objawy, diagnostyka i leczenie
Tętniakowate poszerzenia tętnic wieńcowych - etiologia, patofizjologia, diagnostyka, leczenie
Tętnica promieniowa – renesans w operacjach pomostowania tętnic wieńcowych
Tężec
Tężec atakuje
The activated clotting time can be used to monitor the low molecular weight heparin dalteparin after intravenous administration
The Baylor Protocol for applying Syncrus Cardioversion
The impact of Diabetes on Coronary Artery Disease
The Impact of the Sirolimus-eluting Stent in the Elderly: a Subgroup Analysis from the e-CYPHER Registry
Thyroid volume determined by ultrasound examination in preschool children in Warsaw – reference values and clinical implications
Tiki
Tirofiban nieskuteczny w torowanej PCI
TK wykrywa zmiany gruźlicze niewidoczne na rentgenie
Tkankowa echokardiografia dopplerowska kodowana kolorem u pacjentów z niewydolnością serca – asynchroniczny skurcz i rozkurcz komory lewej
Tkankowe i osoczowe inhibitory konwertazy angiotensyny
Tłuszcze w diecie niemowląt
TNP – tętnicze nadciśnienie płucne. Wciąż nieznana, śmiertelna choroba.
Tok diagnostyczny zespołu cieśni nadgarstka
Tokoliza jako najskuteczniejsza forma terapii w ciąży wysokiego ryzyka
Toksoplazmoza
Toksoplazmoza a ciąża
Tomografia komputerowa (CT, TK)
Tomografia komputerowa głowy i szyi - do której ręki podawać kontrast
Tomografia komputerowa głowy i szyi - do której ręki podawać kontrast
Tomografia komputerowa u pacjentów po przeszczepie serca
Tomografia komputerowa w nieinwazyjnej ocenie naczyń wieńcowych
TOP2A FISH pharmDx™ Kit
Torbiele śledziony – obraz USG
Torowane czy pierwotne PCI w zawale serca: GRACIA 2?
Toruń - Pracownia Hemodynamiczna Szpitala Miejskiego
Toruń - Pracownia Kardiologii Inwazyjnej Szpitala Wojewódzkiego
Transdermalna HTZ a objawy menopauzy
Transdermalne systemy terapeutyczne
Transfuzja- przetaczanie krwi pełnej bądź jej składników tzw. preparatów krwiopochodnych- to co każdy z Nas wiedzieć powinien.
Transmisje prezentacji z ostatniego spotkania Society Of Thoracic Surgeons
Transplantacja nerek – wskazania i techniki zabiegu
Transplantacja trzustki i wysp trzustkowych – współczesne poglądy
Transplantolodzy obawiają się zmniejszenia środków na finansowanie przeszczepów w 2003 roku
Transseksualizm
Transwestytyzm
Trastuzumab - aspekty terapii skojarzonej - dr hab. Tadeusz Pieńkowski
Trawienie pokarmów.
Trimetazydyna
Trombektomia mechaniczna
Trombofilia u kobiet ciężarnych – część I, charakterystyka
Trombofilie u kobiet ciężarnych – część II, charakterystyka, postępowanie, zalecenia
Tromboliza - leczenia świeżego zawału serca poza ośrodkami referencyjnymi
Troponiny w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych
Trójboiści ułatwiają prowadzenie badań nad zaawansowanymi chorobami stawów
Tryb życia i dieta w cukrzycy 2
Trzeci Raport zespołu specjalistów Narodowego Programu Edukacji Cholesterolowej na temat właściwego rozpoznawania, oceny i leczenia wysokich poziomów cholesterolu we krwi u dorosłych pacjentów [ATP III]
Trzustka w radiologii
Tuzin rzeczy, których nigdy nie chciałeś wiedzieć o seksie… ale wiedzieć je powinieneś.
Twoje włosy…
Tworzenie wytycznych na temat badań obrazujących wykonywanych na życzenie ,,klienta’’ a bioetyka
Typy anatomiczne i historia naturalna ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej
Typy i klasyfikacja uszkodzeń słuchu
Typy skóry czyli jak dobrać właściwy filtr!

Strona główna »

Inne portale medyczne » kardiologia   genetyka   ginekologia   radiologia   chirurgia   konferencje   zdrowie  

© 2000-2006 Activeweb Medical Solutions.
Activeweb Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone.