Encyklopedia zdrowia : indeks publikacji

medycyna i zdrowie

Open Medical Network Wszystkie Encykopedia zdrowia : zdrowie rodzinyA, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, Ó, P, Q, R, S, Ś, T, U, W, X, Y, Z, Ż,

Laboratorium - Referencje
Laboratoryjne badania przesiewowe i zalecane dla kobiet w ciąży
Lamblie atakują
Lamblioza
Laparoskopia - zasady, rys historyczny
Laparoskopia dziś i jutro
Laparoskopia i inne lekarskie gry wideo
Laparoskopia jelita grubego – wygoda czy konieczność?
Laparoskopia w diagnostyce i leczeniu raka jajnika
Laparoskopowa metoda leczenia przepukliny brzusznej – doniesienia w roku 2006
Laparoskopowe zabiegi bariatryczne
Laparotomia dekompresyjna u pacjentów z zespołem ciasnoty wewnątrzbrzusznej
Large intracoronary thrombi with good TIMI flow during acute myocardial infarction: four cases of successful aggressive medical management in patients without angiographically detectable coronary atherosclerosis
Laryngektomia
Laser - zastosowanie w ginekologii operacyjnej
Laserowa endomikroskopia konfokalna przewodu pokarmowego - przyszłość czy ślepa uliczka?
Lato bez bólu gardła
Lato i smutek
Lawina danych i sprzęt refabrykowany
Lawina danych i sprzęt refabrykowany
Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa
Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa
Leczenie astmy oskrzelowej
Leczenie bólu nowotworowego
Leczenie bradykardii
Leczenie Chirurgiczne Nowotworów Sutka
Leczenie chirurgiczne raka endometrium
Leczenie chirurgiczne raka wątroby – resekcja czy transplantacja?
Leczenie chirurgiczne raka żołądka
Leczenie chirurgiczne w przypadku krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Leczenie chirurgiczne w przypadku krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego
Leczenie chirurgiczne w zespołach dziedzicznego raka jelita grubego
Leczenie chorób tarczycy - leki, leczenie radiojodem czy operacja?
Leczenie chorych na potrójnie ujemnego raka piersi
Leczenie endometriozy
Leczenie endowaskularne tętniaków tętnicy tylnej mózgu
Leczenie farmakologiczne
Leczenie farmakologiczne łysienia androgenowego u mężczyzn
Leczenie farmakologiczne mięśniaków macicy
Leczenie farmakologiczne nadciśnienia płucnego
Leczenie farmakologiczne w celu poprawy rokowania
Leczenie grzybicy narządów płciowych
Leczenie hipolipemizujące – niacyna o przedłużonym uwalnianiu czy ezetimib?
Leczenie i profilaktyka grypy
Leczenie i rokowanie guza plazmocytowego kości od guza (SMP) plazmocytowego występującego poza kością (EMP)
Leczenie i rokowanie w chorobie Kawasaki
Leczenie incydentalnego raka pęcherzyka żółciowego
Leczenie inhibitorem ACE może spowodować wzrost ryzyka restenozy po stentowaniu
Leczenie inwazyjne ASD typu otworu owalnego - przebieg i powikłania zabiegu
Leczenie inwazyjne choroby niedokrwiennej serca u osób starszych
Leczenie laserowe obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe
Leczenie miażdżycy
Leczenie mięśniaków macicy przy pomocy zogniskowanej wiązki ultradźwięków
Leczenie multimodalne w raku pęcherza moczowego – obecny stan wiedzy
Leczenie multimodalne w raku pęcherza moczowego – obecny stan wiedzy
Leczenie nadciśnienia w starszym wieku
Leczenie niepłodności – gdy zawiedzie farmakologia: techniki wspomaganego rozrodu
Leczenie niepłodności w Polsce – nadzieje i rozczarowania
Leczenie operacyjne raka krtani
Leczenie operacyjne w nowotworach narządów rodnych – wskazania, techniki
Leczenie osteoporozy
Leczenie ostrych komorowych zaburzeń rytmu serca - prof. G. Opolski
Leczenie oszczędzające w raku piersi
Leczenie podtrzymujące preparatami Avastin® i Tarceva® w leczeniu chorych na zaawansowanego raka płuca.
Leczenie przeciwdrobnoustrojowe - wytyczne postępowania w neutropenii
Leczenie przeciwdrobnoustrojowe - wytyczne postępowania w neutropenii
Leczenie przeciwkrzepliwe a pomostowanie aortalno – wieńcowe. Wytyczne American College of Chest Physicians
Leczenie przeciwkrzepliwe u chorych ze sztucznymi zastawkami
Leczenie przeciwkrzepliwe w chorobie tętnic obwodowych
Leczenie przeciwpłytkowe - sytuacje wyjątkowe
Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe u pacjentów poddawanych operacyjnym zabiegom niekardiologicznym
Leczenie przeciwpłytkowe w NSTEMI - najnowsze wytyczne
Leczenie przeciwpłytkowe w ostrym zawale serca z uniesieniem odcinka ST - najnowsze wytyczne
Leczenie przeciwpłytkowe w ostrym zawale serca z uniesieniem odcinka ST- wytyczne ESC 2008
Leczenie przeciwzakrzepowe w migotaniu przedsionków. Wytyczne American College of Chest Physicians
Leczenie przedwczesnego wygasania czynności jajników
Leczenie przerostu stercza
Leczenie przyczynowe i paliatywne chorych z rakiem przełyku
Leczenie raka jajnika - wywiad z doc. Mariuszem Bidzińskim
Leczenie raka tarczycy w zależności od typu histopatologicznego i stadium rozwoju choroby
Leczenie raka tarczycy w zależności od typu histopatologicznego i stadium rozwoju choroby
Leczenie restenozy po założeniu stentu do tętnicy szyjnej w grupie pacjentów wysokiego ryzyka
Leczenie skojarzone - podstawy biologiczne, zastosowanie, perspektywy
Leczenie skojarzone w przerzutach nowotworowych do kości
Leczenie statynami wiąże się ze zmniejszoną śmiertelnością u starszych pacjentów z chorobą serca
Leczenie tachykardii
Leczenie w chorobie refluksowej
Leczenie w stanach nagłych w nadciśnieniu tętniczym
Leczenie wad zastawek serca - pytania i odpowiedzi
Leczenie zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuc. Czy możemy spodziewać się większej skuteczności terapii?
Leczenie zabiegowe łysienia
Leczenie zaburzeń seksualnych kobiet wieku menopauzalnego
Leczenie zachowawcze krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego
Leczenie zachowawcze w przewlekłym zapaleniu zatok
Leczenie zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C
Leczenie zespołu policystycznych jajników
Leczenie złamań oczodołu.
Leczenie zmian dotyczących ujścia LCX metodą kierunkowej aterektomii i stentów oraz zmian w zakresie podziału LAD metodą stentów „T” pokrytych rapamycyną
Leczenie zmian oskrzelowo-płucnych w przebiegu mukowiscydozy
Leczenie żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej heparyną drobnocząsteczkową
Leczenie żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej
Leczyć czy nie?
Lekarze i ich pasje … pozamedyczne
Leki β adrenolityczne a ryzyko okołooperacyjne u pacjentów kardiologicznych
Leki doustne stosowane w cukrzycy
Leki hamujące krzepnięcie krwi- kiedy i dlaczego powinniśmy je stosować?
Leki i parafarmaceutyki dostępne bez recepty w pierwotnej profilaktyce choroby wieńcowej
Leki kontrolujące (przeciwzapalne) i doraźne w astmie oskrzelowej. O tym się mówiło na wykładzie w Szkole dla Chorych na Astmę
Leki nie dla kierowców
Leki przeciwbólowe bez recepty - czy do końca bezpieczne ?
Leki przeciwnadciśnieniowe w ciąży – wybrane aspekty farmakoterapii oraz znaczenia badań klinicznych
Leki przeciwnadciśnieniowe w ciąży – wybrane aspekty farmakoterapii oraz znaczenia badań klinicznych.
Leki przeciwpłytkowe a operacje pomostowania aortalno-wieńcowego
Leki przeciwzakrzepowe a znieczulenia zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe
Leki psychiatryczne
Leki stosowane w nadczynności tarczycy w ciąży
Leki w ciąży
Lekkie rozmowy na poważne tematy - debata publiczna z udziałem ekspertów na temat antykoncepcji i bezpiecznego seksu
Leksykon BI-RADS-MRI – wspólny język oceny zmian w obrazach MRI piersi
Lenalidomid plus wysoka dawka deksametazonu vs. lenalidomid i niska dawka deksametazonu w terapii inicjującejszpiczaka mnogiego: badanie randomizowane
Leukoplakia
Lęk
Lęki nocne
Liczymy kalorie
LightSpeed Pro32 z technologia Xtream FX
LightSpeed VCT
LIGHTSPEED VCT firmy GE HEALTHCARE jest najszybszym tomografem komputerowym na świecie
Linki
List do Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych, Pana Michała Kamińskiego
List Konsultanta Krajowego w dziedzinie Kardiologii prof. dr hab. med. Grzegorz Opolskiego do Michał Kamiński Wiceprezesa ds. Medycznych NFZ
List otwarty do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
List otwarty do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Lista 10 najważniejszych badań w 2002 roku według American Heart Association wyróżnia ALLHAT, WHI, technologię i nauki podstawowe
Lista pracowni hemodynamicznych, które uzyskały akredytacje PTK
Long-term results after the glycoprotein IIb/IIIa inhibitor abciximab in unstable angina: one-year survival in the GUSTO IV-ACS (Global Use of Strategies To Open Occluded Coronary Arteries IV - Acute Coronary Syndrome) Trial
Long-term results after the glycoprotein IIb/IIIa inhibitor abciximab in unstable angina: one-year survival in the GUSTO IV-ACS (Global Use of Strategies To Open Occluded Coronary Arteries IV—Acute Coronary Syndrome) Trial.
Los rozwarstwień nie ograniczających przepływu po leczeniu irydem-192: wyniki badań gamma I i II
Low-Energy Cardioversion With Epicardial Wire Electrodes: New Treatment of Atrial Fibrillation After Open Heart Surgery
Lubin - Pracownia Angiokardiografii i Hemodynamiki Regionalny Ośrodek Kardiologii
Lublin - Pracownia Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Akademii Medycznej
Lublin - Pracownia Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Ludzka gonadotropina kosmówkowa jako marker nowotworowy

Strona główna »

Inne portale medyczne » kardiologia   genetyka   ginekologia   radiologia   chirurgia   konferencje   zdrowie  

© 2000-2006 Activeweb Medical Solutions.
Activeweb Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone.