20th WORLD DAY OF THE SICK USTKA 2012!
XX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO W USTCE!
XX ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАЦИЕНТА В УСТКЕ!
XX СУСВЕТНЫ ДЗЕНЬ ПАЦЫЕНТА Ў УСТКЕ!

Zapraszamy do udziału w 8. AKADEMII DERMATOLOGII I ALERGOLOGII!

09-10.02.2012 CHOROBY ALERGICZNE SKÓRY - kurs Nr 5-731/1-07-201-2012 objęty programem specjalizacji w dziedzinie ALERGOLOGIA

09.02.2012 CZWARTEK

Sala A. 09:00-19:00 CHOROBY ALERGICZNE SKÓRY I. kurs specjalizacyjny
09:00-09:15 Rejestracja
09:15-09:30 Powitanie Uczestników kursu - prof. R.Nowicki (Gdańsk)
09:30-10:15 Diagnostyka alergicznych chorób skóry- prof. R.Śpiewak (Kraków)
10:15-11:00 Mechanizmy immunologiczne w alergicznych chorobach skóry - dr A.Wilkowska (Gdańsk)
11:00-11:45 Rola infekcji w chorobach alergicznych skóry - prof. R.Nowicki (Gdańsk)
11:45-12:30 Atopowe zapalenie skóry - patogeneza i rozpoznawanie - dr A.Wilkowska (Gdańsk)
12:30-13:15 Leczenie AZS - prof. R.Nowicki
13:15-14:45 Wyprysk kontaktowy alergiczny i niealergiczny prof. R. Śpiewak (Kraków)
14:45-15:15 P R Z E R W A
15:15-16:00 Pokrzywki ostre i przewlekłe. Obrzęk naczynioruchowy dr E. Grubska-Suchanek (Gdańsk)
16:00-16:45 Fotodermatozy alergiczne i niealergiczne – rozpoznawanie i różnicowanie prof. R. Śpiewak (Kraków)
16:45-17:30 Niepożądane odczyny polekowe dr E. Grubska-Suchanek (Gdańsk)
17:30-18:15 Alergiczne zapalenie naczyń dr M. Trzeciak (Gdańsk)
18:15-19:00 Bariera naskórkowa w alergicznych chorobach skóry prof. C.Kowalewski (Warszawa)

10.02.2012r. PIĄTEK/FRIDAY
06:00-07:00 Poranny program fakultatywny - Nordic walking brzegiem Bałtyku

07:00 - 09:15 Sala B. CHOROBY ALERGICZNE SKÓRY II. kurs
07:15 - 09:20 Sala A. POKAZ CIEKAWYCH PRZYPADKÓW
09:30 - 09:45 Sala Bankietowa (parter) POWITANIE GOŚCI/WELCOME ADDRESS
09:45-11:15 Sala Bankietowa (parter) SESJA I. REKTORSKA GRODNO -WITEBSK - GDAŃSK
11:30-13:00 Sala A. SESJA II. PREZYDENCKA
13:10-14:45 Sala A. SESJA III. AZS/ROSACEA/ACNE - co nowego?
15:00-17:30 Sala A. SESJA IV. SESJA KONSULTANTA DS. ALERGOLOGII POKRZYWKI 2012
17:00-18:45 Sala B. SESJA V. INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY KLINICZNE
17:35-18:45 Sala A. SESJA VI. WYPRYSK

07:00-09:15 Sala B.CHOROBY ALERGICZNE SKÓRY II. kurs specjalizacyjny
07:00-07:45 Choroby zawodowe skóry I. prof. R. Śpiewak (Kraków)
07:45-08:30 Choroby zawodowe skóry II. prof. R. Śpiewak (Kraków)
08:30-09:15 Choroby alergiczne skóry - podsumowanie. Testowy sprawdzian nabytych wiadomości prof. R.Nowicki

07:15-09:20 Sala A: POKAZ CIEKAWYCH PRZYPADKÓW/CASE PRESENTATION prof. K.Woźniak, prof.C.Kowalewski (Warszawa) prof.R.Śpiewak (Kraków)
07:20-07:30 Pityriasis rosea a ciąża P.Brzeziński (Ustka)
07:30-07:40 Dermatitis artefacta. K. Wojewoda (Gdańsk)
07:40-07:50 Zespól Gianotti-Crosti rozpoznawany jako AZS. H.Ługowska (Gdańsk)
07:50-08:00 Pyodermia chronica vegetans et exulcerans. H.Ługowska (Gdańsk)
08:00-08:10 Osutka trądzikopodobna w trakcie terapii raka płuc erlotynibem. A.Owczarczyk-Saczonek (Olsztyn)
08:10-08:20 Łuszczyca plackowata i stawowa współistniejąca z zespołem metabolicznym. A.Owczarczyk-Saczonek (Olsztyn)
08:20-08:30 Rybia łuska jako zespół paraneoplastyczny i odmiana morfologiczna ziarniniaka grzybiastego. M.Malek (Gdańsk)
08:30-08:40 Zespół DRESS u 62-letniej chorej.M.Malek (Gdańsk)
08:40-08:50 Różnorodność skórnych odczynów niepożądanych po zastosowaniu karbamazepiny. W.Barańska-Rybak (Gdańsk)
08:50-09:00 Piodermia zgorzelinowa – dlaczego powinniśmy unikać interwencji chirurgicznych? M.Naesstrom (Gdańsk)
09:00-09:10 Skórne reakcje polekowe. O.Komorowska (Gdańsk)
09:10-09:20 Podsumowanie

09:30-09:45 Sala Bankietowa: POWITANIE GOŚCI/WELCOME ADDRESS 8.ADA prof. Barbara Rogala - Prezydent PTA, prof. Janusz MORYŚ - rektor GUMed, Sławomir ZIEMIANOWICZ - Starosta Słupski, prof. Andrzej KASZUBA - krajowy konsultant ds dermatologii, prof. Jerzy KRUSZEWSKI- krajowy konsultant ds alergologii, dr Jan OLECH Burmistrz Ustki, prof. Roman NOWICKI

09:45-11:15 SESJA I. Sala Bankietowa (parter) MIĘDZYNARODOWA SESJA REKTORÓW UNIWERSYTETÓW MEDYCZNYCH: GRODNO - WITEBSK - GDAŃSK
09:45-10:05 rektor Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego prof. Wiktor Snezycki(Grodno)
10:10-10:30 rektor Witebskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego prof. Walery Dziaikala
10:30-11:00 SEKRETY MÓZGU - rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Janusz Moryś (Gdańsk)
Mózg ma kontrolę nad reakcjami alergicznymi, które zachodzą w naszym organizmie! W roku 2012 obchodzimy Światowy Rok Mózgu!
11:00-11:15 Dyskusja

11:30-13:00 SESJA II. Sala A: SESJA PREZYDENCKA Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
prof. B.Rogala (Katowice), prof. M.L. Kowalski (Łódź)
11:30-12:00 Historia alergologii prof. B.Rogala (Katowice)
12:00-12:30 Dziś i jutro immunoterapii swoistej chorób alergicznych prof. M.L. Kowalski (Łódź)
12:30-12:45 IL-18 w AZS (Trzeciak, M. et al. Clin Exp Dermatol 2011;36: 728) dr M. Trzeciak (Gdańsk)
12:45-13:00 Dyskusja

13:10-14:45 SESJA III. AZS/ROSACEA/ACNE - co nowego?
Sesja lunchowa. Grant naukowy firmy EUCERIN
prof. C.Kowalewski (Warszawa), prof.R.Nowicki (Gdańsk)
13:15-13:35 AZS prof. R.Nowicki
13:35-14:00 Rosacea prof. C.Kowalewski
14:00-14:20 Trądzik prof.R.Nowicki
14:20-14:30 EUCERIN prezentacja M.Kwiatkowska
14:30-14:45 Dyskusja

15:00-17:30 SESJA IV. Sala A: SESJA KONSULTANTA DS. ALERGOLOGII - Grant naukowy firmy UCB
POKRZYWKI 2012 - Stanowisko Panelu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
prof. J.Kruszewski (Warszawa, prof. B. Rogala (Katowice), prof.R.Nowicki (Gdańsk)
15:00-15:15 Klasyfikacja pokrzywek- dlaczego nie jest to proste ? prof. B. Rogala (Katowice)
15:15-15:40 Patogeneza i klinika pokrzywek prof. W.Gliński (Warszawa)
15:40-16:00 Diagnostyka pokrzywek prof. R. Śpiewak (Kraków)
16:00-16:15 Leczenie pokrzywek – zalecenia ogólne prof. R.Nowicki
16:15-16:35 Leki przeciwhistaminowe prof. J.Kruszewski
16:35-16:50 Leki alternatywne prof. R.Nowicki
16:50-17:00 Podsumowanie i dyskusja. prof. J. Kruszewski
17:00-17:30 Ocena aktywności p/histaminowej - film edukacyjny

17:00-18:45 SESJA V. Sala B: INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY KLINICZNE
prof. Z.Zdrojewski (Gdańsk), prof. M.L.Kowalski (Łodź)
17:00-17:20 Jak internista może pomóc w diagnostyce pokrzywki przewlekłej? dr hab. M.Moniuszko (Białystok)
17:20-17:35 Pacjent z pogranicza dermatologii i pulmonologii dr hab. W. Naumnik (Białystok)
17:35-17:55 Manifestacje kliniczne SLE dr Ż.Smoleńska (Gdańsk)
17:55-18:15 Współczesne leczenie SLE. prof. Z.Zdrojewski (Gdańsk)
18:15-18:30 Różne oblicza Zespołu Sjogrena dr Z.Cuszyńska (Gdańsk)
18:30-18:45 Dyskusja

17:35-18:45 SESJA VI. Sala A: WYPRYSK
prof. R.Śpiewak (Kraków) prof. C.Kowalewski (Warszawa)
17:35-17:50 The frequency of contact allergy in consecutively tested dermatitis patients in Latvia. prof. J.Kisis (Ryga, Łotwa)
17:50-18:10 Czy istnieje związek między alergią pokarmową i wypryskiem u dzieci? prof. R.Śpiewak
18:10-18:35 Wyprysk kontaktowy z podrażnienia prof. C.Kowalewski (Warszawa)
18:35-18:45 Dyskusja

20:00-00:00 Sala Bankietowa: Welcome Reception/Powitalna kolacja morska z szantami! Zalecane stroje marynarskie!


11.02.2012r. SOBOTA/SATURDAY
06:00-07:00 Poranny program obowiązkowy - Nordic walking z instruktorem - trasa OWK Jantar-Port Ustka-Jantar

11.02.2012 XX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - 20th WORLD DAY OF THE SICK - XX ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАЦИЕНТА- XX СУСВЕТНЫ ДЗЕНЬ ПАЦЫЕНТА
07:15-09:20 Sala A. VII. MIĘDZYNARODOWA SESJA DERMATOLOGICZNA
09:25-11:15 Sala A. SESJA VIII. PORANEK SEKCJI DERMATOLOGICZNEJ
11:45-13:00 Sala B. SESJA IX. ALERGIA, ASTMA, IMMUNOLOGIA 2012
13:00-14:30 Sala A. SESJA X. POKRZYWKI – raz jeszcze!
14:40-18:00 Sala A. SESJA XI. ROLA INFEKCJI W PRAKTYCE KLINICZNEJ
15:00-16:20 Sala B. SESJA XII. JAK POPRAWIĆ JAKOŚĆ ŻYCIA ?
16:30-17:45 Sala B. SESJA XIII. LEKI BIOLOGICZNE 2012
18:20-19:30 KONCERT - kościół pw. Najświętszego Zbawiciela w Ustce ul.Marynarki Polskiej 81


07:15-09:05 SESJA VII. Sala A: 20th WORLD DAY OF THE SICK - INTERNATIONAL DERMATOLOGY SESSION/ MIĘDZYNARODOWA SESJA DERMATOLOGICZNA
prof. dr hab.n.med. W. Adaszkiewicz (Witebsk)
przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Dermatologicznego, kierownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Witebsku, National Representative in EADV and Board member of IUSTI, member of editorial board of «Vestnik dermatologii», «Klinicheskaya dermatologia» (Russia); «Dermatolog» (Ukraine) and «Latin American Journal of Psoriasis and Psoriatic Arthritis» (Argentina). Awarded with an honorable medal of the Polish Society of Dermatovenereologists (2001). The sphere of scientific interests: inflammatory dermatoses, emergency dermatology, acne and related diseases, functional morphology, quality of life in dermatology. Author of 260 publications including 17 monographs, 4 textbooks for students and residents and a hand-book for dermatovenereologists. Regular scientific reports at EADV, ISD, IUSTI and World Congreses of Dermatovenereology. Translated a number of books on dermatology for the russian-speaking medical audience.

prof. dr hab.n.med. A.Lukjanov (Mińsk)
Główny dermatowenerolog Ministerstwa Ochrony Zdrowia Republiki Białorusi. Zajmuje się problemami epidemiologii, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych drogą płciową, głównie kiłą. Autor protokołów badań klinicznych w diagnostyce i leczeniu chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową w Republice Białoruś. Autor 2 podręczników i 120 publikacji naukowych.

prof. dr hab. med.D. Khvorik (Grodno)
Kierownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Grodnie. Zajmuje się problemami epidemiologii, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych drogą płciową, w szczególności chlamydioz układu moczowo-płciowego. Opracował kilka protokołów klinicznych do diagnozowania i leczenia chorób przenoszonych drogą płciową na Białorusi. Organizator trzech międzynarodowych konferencji na tematy związane z infekcjami przenoszonymi drogą płciową i kosmetologią. Przewodniczący Grodzieńskiego Regionalnego Towarzystwa Lekarzy dermato-wenerologów. Członek komitetu naukowego czasopisma Progress in Health Sciences. Autor 2 podręczników i 115 publikacji naukowych.

dr n.med. K.Radziwiłł (Warszawa) specjalista medycyny rodzinnej i ogólnej, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prezes Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME), właściciel niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej, 8 miejsce na Liście Stu!


07:15-07:30 Występowanie symptomów astmy i alergicznych chorób układu oddechowego i skóry u dzieci w Grodnie doc. A.Szpakow (Grodno)– kierownik katedry Medycyny Sportowej i Rehabilitacji Uniwersytetu Grodzieńskiego im. Janki Kupały. Od roku 2001 współpracuje z Zakładem Higieny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczył w badaniach wieloośrodkowych: „Zaburzenia łaknienia wśród studentów kierunków medycznych” i „Ogólnopolskie badania jakości życia związanej ze zdrowiem fizycznym i psychicznym kobiet w wieku 45-60 lat”. Wyniki tych badań zostały opublikowane w czasopismach i materiałach konferencyjnych w Polsce, na Białorusi, w Rosji. Członek redakcji naukowych czasopism: Family Medicine and Primary Care Review, Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, Medycyna środowiskowa, HYGEIA Public Heath, Progress in Health Sciences. Autor 150 prac naukowych opublikowanych na Białorusi, w Rosji, Ukrainie, Łotwie, Litwie, Słowenii i w Czechach.

07:30-07:45 Alergia na leki wśród pacjentów z łuszczycą. prof. L.Barabanow (Mińsk)
07:45-08:00 Aspekty kliniczne i laboratoryjne łuszczycy, związanej z infekcją chlamydiami. doc. D.Khvorik (Grodno)
08:00-08:15 Structure and clinical features of toxicodermia prof. A.Lukjanov (Mińsk)
08:15-08:35 Perioral dermatitis - diagnostyka i leczenie. prof. W.Adaszkiewicz (Witebsk)
08:35-08:50 Therapeutic approaches to patients with various clinical forms of Rosacea. A. Adaszkiewicz (Mogilev)
08:50-09:10 Wykład specjalny: Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej. dr K.Radziwiłł (Warszawa)
09:10-09:20 Dyskusja

09:25-11:15 SESJA VIII. Sala A. PORANEK SEKCJI DERMATOLOGICZNEJ PTA
prof. R.Olszański (Gdynia), prof. R.Nowicki (Gdańsk)
09:25-09:45 Regeneracja bariery naskórkowej. prof. C.Kowalewski
09:45-10:05 Autoimmunologiczne choroby skóry prowokowane lekami prof. K.Woźniak (Warszawa)
10:05-10:20 Zgłaszanie niepożądanych działań leków - NDL. prof. R.Kaliszan (Gdańsk)
10:20 -10:40 Leiszmanioza skórna – doświadczenia własne. prof. R.Olszański (Gdynia)
10:40-10:50 Peptydy w kosmetykach prof. W. Kamysz (Gdańsk)
10:50-11:00 Jak pielęgnować skórę? M.Mielniczuk (Gdańsk)
11:00-11:15 Podsumowanie

11:45-13:00 SESJA IX. Sala B. ALERGIA, ASTMA, IMMUNOLOGIA 2012
prof. B. Panaszek (Wrocław), prof. E Maciorkowska (Białystok)
11:45-12:05 Zespół nadwrażliwości na czynniki środowiskowe – ważny i narastający problem w praktyce alergologicznej prof. B. Panaszek (Wrocław)
12:05-12:25 Marsz alergiczny - czy można mu zapobiegać? prof. E Maciorkowska (Białystok)
12:25-12:45 Różnorodne możliwości immunoterapii w chorobach alergicznych – immunoterapia celowana prof. B. Panaszek (Wrocław)
12:45-13:00 Dyskusja


13:00-14:30 SESJA X. sala A. POKRZYWKI – raz jeszcze! prof. I.Grzelewska-Rzymowska, prof. R.Pawliczak (Łódź)
Sesja lunchowa! Grant naukowy firmy NYCOMED

13:05-13:30 Czy tylko działanie przeciwhistaminowe? prof. I. Grzelewska-Rzymowska (Łódź)
13:30-13:55 Leczenie pokrzywek – spojrzenie praktyka. prof. R.Pawliczak (Łódź)
13:55-14:20 Pokrzywka jako objaw w chorobach wewnętrznych. doc. A.Kasperska-Zając (Katowice)
14:20–14:30 Dyskusja

14:40-18:00 SESJA XI. sala A: ROLA INFEKCJI W PRAKTYCE KLINICZNEJ
prof. J. Kur (Gdańsk) prof. R.Maleszka (Szczecin), dr A.Samet (Gdańsk)
14:40-15:00 Zakażenia wywoływane przez grzyby środowiskowe - problem diagnostyczny i terapeutyczny. M. Kordalewska (Gdańsk)
15:00-15:15 Diagnostyka zakażeń grzybiczych - mikrobiologia klasyczna,immunodiagnostyka czy biologia molekularna? A. Brillowska-Dąbrowska (Gdańsk)
15:15-15:30 Typowanie genetyczne mikroorganizmów a badania epidemiologiczne - J. Kur (Gdańsk)
15:30-15:45 Octenisept w terapii nieswoistych , bakteryjnych zapaleń glans penis. A.Samet(Gdansk), R.Nowicki (Gdańsk)
15:45-16:00 Octenisan w erydykacji skóry pacjentów skolonizowanych szczepami SA. A.Samet(Gdansk)
16:00-16:15 Octenidol w w erydykacji jamy ustnej pacjentów skolonizowanych szczepami SA. A.Samet (Gdańsk)
16:15-16:35 Ecthyma gangrenosum –szczególna postać zakażenia skóry i tkanek miękkich u chorych z obniżoną odpornością. E.Drożyńska (Gdańsk)
16:35-17:00 Celowana terapia Tigecyliną w zespołach nieklostridialnej zgorzeli gazowej. A.Samet (Gdańsk)
17:00-17:20 Współczesne leczenie różnych zakażeń narządów paznokciowych. R.Maleszka (Szczecin)
17:20-17:45 Sekwencyjna terapia Linozolidem zakażeń gronkowcowych MRSA tkanek miękkich i skóry. A.Samet (Gdansk)
17:45-18:00 Dyskusja


15:00-16:20 SESJA XII.sala B. JAK POPRAWIĆ JAKOŚĆ ŻYCIA ? prof.M.Majkowicz (Gdańsk), prof. M.Dudziak (Gdansk), prof. G.Raczak (Gdańsk)
15:00-15:30 Czy depresja może mieć wpływ na zmiany w układzie sercowo – naczyniowym? M.Dudziak, G.Raczak (Gdańsk)
Depresja może przyczyniać się do stanów zapalnych poprzez ciągłą aktywację, a w konsekwencji rozregulowanie, systemu odpowiedzialnego za reakcję na stres, tj. osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

15:30-16:00 Techniki radzenia sobie ze stresem. M.Majkowicz (Gdańsk)
Stres jest zjawiskiem dotyczącym każdego człowieka. Może być czynnikiem motywujących do działania i w tym znaczeniu może pełnić pozytywną rolę w życiu człowieka. Zjawisko to nazywamy wówczas eustresem. Jednak, gdy zjawisko to przybiera ono na sile i/lub jest długotrwałe wówczas jest dla organizmu człowieka szkodliwe. Taki stres nazywamy zwykle distresem. W prezentacji omówiony zostanie stres w tym drugim rozumieniu. Przedstawione zostaną sposoby wykrywania wczesnych symptomów stresu a także wykrywanie źródeł stresu. Ponadto omówione zostaną poznawcze i behawioralne sposoby radzenia sobie ze stresem (distresem).
16:00-16:15 Dyskusja

16:30-17:45 SESJA XIII.sala B. LEKI BIOLOGICZNE 2012
prof. W.Gliński (Warszawa), prof. R.Maleszka (Szczecin)
16:30-17:00 Postęp w leczeniu farmakologicznym zaawansowanych postaci czerniaka i raka podstawnokomórkowego – leczenie celowane. M.Starnawski (Bazylea)
17:00-17:30 Leki biologiczne w łuszczycy. prof. W.Gliński (Warszawa)
17:30-17:45 Dyskusja


18:20-19:30 kościół pw. Najświętszego Zbawiciela w Ustce ul.Marynarki Polskiej 81
koncert z okazji XX ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO "ZAGAN ACOUSTC" http://www.acoustic.zagan.pl/Muzyka/Menu.htm
Paweł Zagańczyk – akordeon, Jakub Kubala – klarnet – klarnet basowy, Jarosław Stokowski – kontrabas
Klasycznie wykształceni muzycy imponują instrumentalną wirtuozerią oraz swobodnym poruszaniem się w różnorodnej stylistyce: muzyka klezmerska, tango, swing, bossa nova, minimal music, piosenki Kabaretu Starszych Panów.

20:15-23:00 Sala Bankietowa: Uroczysta kolacja12.02.2011r. NIEDZIELA/SUNDAY

08:50-10:00 20. kościół pw. Najświętszego Zbawiciela. UROCZYSTA MSZA ŚW KONCELEBROWANA
pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Edwarda Dajczaka Ordynariusza Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

10:10-14:05 SESJA XIV. 20. ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO W USTCE! URZĄD MIASTA
ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 3 dr inż.J. Olech, ks. prof. J. Turkiel (Ustka), prof.R.Nowicki (Gdańsk)
10:10-10:15 Powitanie Burmistrza Ustki dr inż.Jan Olech
10:15-10:30 Słowo Ordynariusza JE.Ks.Bp. Edward Dajczak
10:30-10:45 Dermatolog w Anglii, Szwajcarii, Luksemburgu i w Niemczech dr W. Klimmek (Zug,Szwajcaria)
10:45-11:10 Camino de Santiago. To nie droga jest trudnością... To trudności są drogą... ks. R.Kwiatkowski (Bydgoszcz)
11:10-11:25 Ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia do Rzymu. ks. D. Ławik (Sopot)
11:25-11:35 Kapelan w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. ks.A.Delik SAC (Gdańsk)
11:35-12:00 Hospicjum 2012. ks. E. Leśniak SAC (Szczecin), ks. J. Orłowski SAC (Gdańsk)
12:05-12:20 Mędrca Syracha nauka o krwi ks.prof. J.Turkiel (Ustka)
12:20-12:40 Oblicze cierpienia w wybranych dziełach sztuki sakralnej ks. R.Kwiatkowski (Bydgoszcz)
12:40-12:50 Kilka słów na temat stanu nauk medycznych prof.R.Kaliszan - laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki (Gdańsk)
12:50-13:00 Program Erasmus w praktyce. A.Gorczyński, A.Witkowski studenci V roku Wydz. Lekarskiego GUMed (Gdańsk)
13:00-13:20 Czy medycyna estetyczna to jeszcze medycyna? mgr M.Mielniczuk (Gdańsk)
13:20-14:00 Dyskusja
14:00-14:05 Zakończenie 8.ADA dr inz.J. Olech /prof.R.Nowicki

KOMITET NAUKOWY 8. AKADEMII DERMATOLOGII I ALERGOLOGII/THE SCIENTIFIC COMITEE OF THE 8. ADA/НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 8.АДА

Przewodniczący/Chairman:
prof. R. Nowicki - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Członkowie/Members/Wykładowcy:
prof. W. Adaszkiewicz (Witebsk)
prof. L. Barabanov (Mińsk)
prof. E. Drożyńska (Gdańsk)
prof. M. Dudziak (Gdańsk)
prof. W. Gliński (Warszawa)
prof. I. Grzelewska-Rzymowska(Łódź)
prof. R. Kaliszan (Gdańsk)
prof. W. Kamysz (Gdańsk)
dr hab. Alicja Kasperska-Zając (Katowice)
prof. J. Kisis (Ryga)
prof. C. Kowalewski (Warszawa)
prof. M.L.Kowalski (Łódź)
prof. K. Kruszewski (Warszawa)
prof. J. Kur (Gdańsk)
prof. D. Khvorik (Grodno)
prof. A. Lukjanov (Mińsk)
prof. E. Maciorkowska (Białystok)
prof. M. Majkowicz (Gdańsk)
prof. R. Maleszka (Szczecin)
dr hab. M.Moniuszko (Białystok)
prof. J. Moryś (Gdańsk)
dr hab. W. Naumnik (Białystok)
prof. W. Niczyporuk (Białystok)
prof. R. Olszański (Gdynia)
prof. B. Panaszek (Wrocław)
prof. R. Pawliczak (Łódź)
prof. G. Raczak (Gdańsk)
prof. B. Rogala (Katowice)
prof. W. Snezycki (Grodno)
doc. A. Szpakow (Grodno)
prof. R. Śpiewak (Kraków)
ks.prof. J.Turkiel (Ustka)
prof. K. Woźniak (Warszawa)
prof. Z. Zdrojewski (Gdańsk)

Sponsorzy:
2003-2007 © Portal ekonferencje.pl Activeweb Medical Solutions Openmedica Publishing