20th WORLD DAY OF THE SICK USTKA 2012!
XX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO W USTCE!
XX ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАЦИЕНТА В УСТКЕ!
XX СУСВЕТНЫ ДЗЕНЬ ПАЦЫЕНТА Ў УСТКЕ!

SZANOWNI PAŃSTWO,
Drodzy Przyjaciele!

W imieniu Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dziekuję Wszystkim Uczestnikom 8. AKADEMII DERMATOLOGII I ALERGOLOGII (8.ADA)!

W naszym spotkaniu wzięło udział ponad 230 lekarzy z całej Polski. Program 8. ADA z udziałem wybitnych Wykładowców krajowych i zagranicznych (39 samodzielnych pracowników naukowych) był bardzo różnorodny i obfity: 27 godzin wykładów i prezentacji, 14. sesji naukowo-szkoleniowych oraz pokaz interesujących przypadków!

Specjalnymi wydarzeniami 8.ADA były:
* SESJA REKTORÓW Uniwersytetów Medycznych z Grodna, Witebska i Gdańska, podczas którego rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opowiedział o sekretach mózgu,
* SESJA PREZYDENCKA, której przewodniczyli: Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego prof. Barbara Rogala oraz prof. Marek L. Kowalski - Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,
* MIĘDZYNARODOWA SESJA DERMATOLOGICZNA, którą poprowadził prof. Włodzimierz Adaszkiewicz - przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Dermatologicznego ze specjalnym wykładem Prezydenta Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich dr Konstantego Radziwiłła,
* SESJA KONSULTANTA KRAJOWEGO w dziedzinie alergologii prof. Jerzego Kruszewskiego (POKRZYWKA 2012 - stanowisko Panelu Ekspertów PTA ),
* SESJA NIEDZIELNA w Ratuszu Usteckim z udziałem JE ks. bp. Edwarda Dajczaka, prof. R.Kaliszana - laureata Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, kapelanów szpitalnych, dyrektorów hospicjów oraz studentów medycyny).

Uczestnicy 8.ADA otrzymali 25 punktów edukacyjnych przyznanych przez OIL w Gdańsku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do Słupska i do Ustki w przyszłym roku. W czwartek 7 lutego 2013 rozpoczynamy kolejną 9. Akademię Dermatologii i Alergologii! Szczegóły na stronie: www.ekonferencje.pl/9ADA !

Serdecznie zapraszam!

prof. dr hab.n.med. Roman Nowicki
przewodniczący 8.ADA
przewodniczący Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
KOMITET NAUKOWY 8. AKADEMII DERMATOLOGII I ALERGOLOGII/THE SCIENTIFIC COMITEE OF THE 9. ADA/НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 8.АДА

Przewodniczący/Chairman:
prof. R. Nowicki - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Członkowie/Members/Wykładowcy:
prof. W. Adaszkiewicz (Witebsk), prof. L.Barabanov (Mińsk), prof.E.Drożyńska (Gdańsk), prof. M.Dudziak (Gdańsk),prof.W.Gliński (Warszawa), prof.I.Grzelewska-Rzymowska(Łódź), prof.R.Kaliszan (Gdańsk), prof.W.Kamysz (Gdańsk), dr hab. Alicja Kasperska-Zając (Katowice), prof. J.Kisis (Ryga), prof.C.Kowalewski (Warszawa), prof. M.L.Kowalski (Łódź), prof.K.Kruszewski (Warszawa), prof.J.Kur (Gdańsk), prof. D.Khvorik (Grodno), prof.E.Maciorkowska (Białystok), prof.A.Lukjanov (Mińsk), prof.M.Majkowicz (Gdańsk), prof.R.Maleszka (Szczecin), dr hab.M.Moniuszko (Białystok), prof.J.Moryś (Gdańsk), dr hab. W. Naumnik (Białystok), prof.W.Niczyporuk (Białystok), prof.R.Olszański (Gdynia), prof.B.Panaszek (Wrocław), prof.R.Pawliczak (Łódź), prof.G.Raczak (Gdansk), prof.B.Rogala (Katowice), prof.W.Snezycki (Grodno), doc. A.Szpakow (Grodno), prof.R.Śpiewak (Kraków), ks.prof.J.Turkiel (Ustka), prof.K.Woźniak (Warszawa), prof.Z.Zdrojewski (Gdańsk)

Sponsorzy:
2003-2007 © Portal ekonferencje.pl Activeweb Medical Solutions Openmedica Publishing